Influence Marketing là gì - Tầm ảnh hưởng của nó đối với chiến dịch của bạn.

Influence Marketing là gì?

Influence Marketing (còn được biết đến với tên gọi Influencer Marketing) là phương thức tiếp thị đến những người có ảnh hưởng xã hội đến đối tượng mục tiêu của bạn. Điều quan trọng là người có ảnh hưởng của bạn phải có tác động xã hội để thuyết phục người khác hành động theo kết quả dự định của bạn. (Kết quả của bạn có thể là việc bán một dòng sản phẩm cụ thể, nâng cao nhận thức thương hiệu hoặc cải thiện lượt truy cập vào blog của bạn).
Người có ảnh hưởng nhất đến truyền thông là những người nổi tiếng được mọi người biết đến rộng rãi. Những người nổi tiếng và các vận động viên thể thao là những ví dụ điển hình. Các thương hiệu lớn đã hợp tác với những người có ảnh hưởng phổ biến để thuyết phục người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của họ trong nhiều thập kỷ qua.


Influence Marketing (còn được biết đến với tên gọi Influencer Marketing) là phương thức tiếp thị đến những người có ảnh hưởng xã hội đến đối tượng mục tiêu của bạn. Điều quan trọng là người có ảnh hưởng của bạn phải có tác động xã hội để thuyết phục người khác hành động theo kết quả dự định của bạn. (Kết quả của bạn có thể là việc bán một dòng sản phẩm cụ thể, nâng cao nhận thức thương hiệu hoặc cải thiện lượt truy cập vào blog của bạn).
Người có ảnh hưởng nhất đến truyền thông là những người nổi tiếng được mọi người biết đến rộng rãi. Những người nổi tiếng và các vận động viên thể thao là những ví dụ điển hình. Các thương hiệu lớn đã hợp tác với những người có ảnh hưởng phổ biến để thuyết phục người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của họ trong nhiều thập kỷ qua.

Influence Marketing là gì - Tầm ảnh hưởng của nó đối với chiến dịch của bạn. Influence Marketing là gì - Tầm ảnh hưởng của nó đối với chiến dịch của bạn. Reviewed by Nguyễn Khắc Hoàng on April 20, 2017 Rating: 5
Powered by Blogger.